PROGRAM O TAJEMNICACH KOSMOSU

I POLSKICH NAUKOWCACH, KTÓRZY JE ZGŁĘBIAJĄ
ASTRONARIUM

KONKURSY


Przejdź do listy konkursów

Regulamin ogólny konkursów programu „Astronarium”

 1. Regulamin dotyczy konkursów prowadzonych przez redakcję programu telewizyjnego „Astronarium”.
 2. Konkursy prowadzone są w internecie.
 3. Organizatorami konkursów są Polskie Towarzystwo Astronomiczne oraz Telewizja Polska (TVP Bydgoszcz). W przypadku niektórych konkursów współorganizatorami mogą być partnerzy, np. „Urania – Postępy Astronomii” lub sponsorzy programu/nagród.
 4. Konkursy prowadzone są na terenie Polski i przeznaczone są dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych, z zastrzeżeniem, że konkretne konkursy mogą wprowadzać ograniczenia co do kryteriów udziału (w takim przypadku będzie to zaznaczone przy konkretnym konkursie).
 5. Nagrody dla laureatów będą wysyłane pocztą na adresy na terytorium Polski. W przypadku, gdy laureatem zostanie osoba przebywająca poza Polską, w celu wysyłki nagrody musi podać adres na terenie Polski, inaczej nagroda nie zostanie wysłana.
 6. Zadanie konkursowe będzie zdefiniowane osobno przy każdym z konkursów. Mogą być też podane szczególne warunki udziału w danym konkursie.
 7. Sposób wyłonienia laureatów będzie podany przy każdym z konkursów. Może to być np. losowanie wśród osób, które nadeślą poprawne odpowiedzi, ocena przez jury albo inne kryteria. Wynik losowania lub decyzja jury jest ostateczna.
 8. Terminy poszczególnych konkursów będą podane przy każdym z nich osobno.
 9. Sposoby dokonywania zgłoszeń będą podane przy konkretnym konkursie, mogą to być np. zgłoszenia za pomocą formularza na witrynie internetowej, poprzez wpis na Facebooku, itp. Sposoby zgłoszeń mogą różnić się pomiędzy konkursami.
 10. W danym konkursie rozpatrywane jest tylko jedno zgłoszenie od danego uczestnika (chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w warunkach danego konkursu). W konkursach z losowaniem nagród wielokrotne zgłoszenia od tej samej osoby nie zwiększają szansy w losowaniu - pod uwagę brane jest tylko najnowsze zgłoszenie.
 11. W przypadku jeśli dany konkurs wymaga zgłoszenia poprzez formularz na witrynie internetowej, w którym podaje się adres e-mailowy, należy zastosować się do instrukcji podanej przy takim konkursie (w e-mailu wysyłanym do uczestnika po wypełnieniu formularza znajdzie się odnośnik, w który należy kliknąć, aby potwierdzić poprawność adresu e-mailowego). Zgłoszenia bez potwierdzonego adresu e-mailowego nie będą brane pod uwagę. Warunek ten jest konieczny dla sprawnej realizacji konkursu, bowiem w tych konkursach adresy e-mailowe są jedynym sposobem, w jaki organizatorzy mogą skontaktować się z laureatami, aby ustalić dane do wysyłki nagród.
 12. Udział w danym konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu ogólnego oraz zgodę na szczegółowe warunki konkursu (o ile są podane przy danym konkursie) i na przetwarzanie podanych przez uczestnika danych na potrzeby realizacji konkursu, wysyłki nagród oraz ogłoszenia wyników (w tym imienia i nazwiska, nazwy miejscowości oraz adresu e-mailowego, jeśli dany konkurs tego wymaga).
 13. W przypadku, gdy konkurs polega na nadesłaniu pracy (np. tekstu, zdjęcia, materiału wideo, rysunku itp.), udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na nieodpłatną publikację pracy przez organizatorów.
 14. Z wyłonionymi laureatami danego konkursu redakcja „Astronarium”, Polskie Towarzystwo Astronomiczne lub „Urania - Postępy Astronomii” skontaktują się e-mailowo lub poprzez Facebooka (w zależności od trybu prowadzenia danego konkursu) w celu uzyskania imienia i nazwiska oraz adresu do wysyłki nagrody. Dane te należy podać w terminie 48 godzin od kontaktu. Odmowa podania danych, podanie danych niepełnych, niepoprawnych, niezgodnych z punktem 5 lub brak odpowiedzi w terminie 48 godzin oznacza rezygnację przez laureata z nagrody.
 15. Imiona i nazwiska laureatów oraz nazwy miejscowości zamieszkania mogą zostać opublikowane przez organizatorów w komunikatach końcowych konkursu. Udział w konkursie oznacza zgodę na taką publikację. W przypadku odmowy podania tych danych lub sprzeciwu wobec ich publikacji, zgodnie z punktem 11 oznacza to rezygnację z nagrody.
 16. W konkursach nie mogą brać udziału członkowie redakcji programu „Astronarium”, członkowie redakcji i współpracownicy „Uranii – Postępów Astronomii”, administratorzy forum dyskusyjnego i mediów społecznościowych programu „Astronarium” oraz najbliższe rodziny wymienionych osób (rozumiane jako małżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci).
 17. W przypadku pytań odnośnie regulaminu lub konkursów możliwy jest kontakt pod adresem redakcja@astronarium.pl.Astronarium - filmografia polskiej astronomii
Godziny emisji odcinków "Astronarium":

TVP 3 - pasmo ogólnopolskie
piątki 10:55
piątki 02:30
niedziele 06:30 (premiery)
niedziele 00:30

TVP Bydgoszcz
czwartki 14:00
piątki 19:30
soboty 11:15
Niektóre pasma regionalne TVP 3 emitują dodatkowo powtórki wcześniejszych odcinków w różnych godzinach i dniach - prosimy sprawdzać w bieżącym programie telewizyjnym

Wszystkie dotychczasowe odcinki można obejrzeć na YouTube.
Polskie Towarzystwo Astronomiczne Telewizja Polska Urania - Postępy Astronomii Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego